Profil Uživatele Siacpildezhengprew

Není lepší, když nás vodí za nos jen jeden, než rovnou celá Timurova parta ? se na to může úplně zapomenout. Původní podstatou jeho protestu přece bylo, že ačkoliv bylo stíhání Čunka za podivných okolností zastaveno, čestného muže, jako je Schwarzenberg, to...

Rodinná Asistence

Zab˘vá se dále v˘zkumem návykov˘ch látek a testováním MDMA. Kontakt: Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 90, Praha 8 – Bohnice. 3 / 1 0 Tabák a závislost na tabáku Eva Králíková Klíãová slova: koufiení – nikotin – odvykání koufiení – psychosociální závislost – tabák...
Translate »